Тортите от тази категория се доставят най-рано 24 часа от момента на подаване на поръчката

Всички торти от тази категория могат да се платят само с банкова карта!