Стъпки към сътрудничество

 • Разгледайте локациите, към които имаме интерес,  за откриване на сладкарници на франчайз.
 • Попълнете формата за кандидатстване и я изпратете до Франчайз отдела на Неделя.
 • Нашият екип ще разгледа Вашата кандидатура и ще се свърже с Вас.
 • Ние ще Ви поканим на среща за обсъждане на възможностите след първоначално одобрение на кандидатурата Ви. Ще Ви предоставим детайлно нашите изисквания и условия за работа с нас.
 • В срок от 1 месец след срещата ни ние ще вземем общо решение за бъдеща съвместна работа.
 • подбор и обучение на персонал – Ние обучаваме одобрен от вас кандидат за Управител на заведението за срок от 2 месеца, в наше заведение.
 • Предстои подписване на договор за франчайз.
 • Проектиране на помещението за бъдещата сладкарница Неделя – Времето, необходимо за изготвяне на детайлен проект за сладкалница Неделя от наша страна, е 1 месец.
 • Изготвяне на бюджет, проектен план за откриване на сладкарницата и план за възвращаемост на инвестицията.
 • Старт по план на изграждане на слдкарница Неделя – времето, необходимо за преустройство на сладкарницата, в случай, че няма строителство на нова сграда, е 1 месец от старта до пусковата дата.
 • Откриване на обекта.
 • Разработване на обекта, контрол и взаимопомощ – наш екип от специалисти работи 1 седмица в новооткритата сладкарница, след което дава предписания за подобряване на качеството на работа. Регулярно, вашата работа се проверява чрез инспекции „Тайни клиенти”, както и чрез “Оперативни проверки” от отдел оперативен контрол към веригата.