Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

 

 

До „Сладка вест 5” ЕООД, ЕИК 203592961

 

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………

 

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

  1. Извършване на услугата в съответствие с договора
  2. Отбив от цената
  3. Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

  1. касова бележка или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………

 

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………